Strona główna Daniel ...Kadry Komiksów... ...Komiksy... Księga Gości Kontakt


Daniel Grzeszkiewicz

Gedeon

Absolwent Państwowego Liceum Plastycznego im. C.K. Norwida w Lublinie, debiutował jako ilustrator "Przygód Kacperka, Wichera i Podmuszki" autorstwa Agnieszki Zbyszyńskiej - Wyskwar (Lublin). W roku 1998 na IX Ogólnopolskim Konwencie Twórców Komiksu "Komiks '98" w Łodzi otrzymał wyróżnienie za planszę czarno-białą komiksu "Noc". Jego praca "Nic więcej" w 1999 roku została opublikowana w Regularnie Nieregularnym Magazynie Opowieści Rysowanych "Komiks. Komis" redagowanym przez Michała P. Wójcika (Lublin). W roku 2001 brał udział w XI Międzynarodowym Festiwalu Komiksu w Łodzi - plansza "Ofiarowanie" została zamieszczona na stonie internetowej - zobacz, oraz opublikowana w katalogu najlepszych prac biorących udział w Festiwalu.
W wydawanym przez Ośrodek Brama Grodzka "Teatr NN" w 2000 roku "Scriptores Scholarum" zamieszczono jego wczesne prace z okresu szkoły średniej.
Daniel współpracuje z Redakcją "Komiksu Gazety Brawurowej" (KGB) wydawanej przez Huberta Ronka (Tomaszów Mazowiecki), gdzie zamieszczane są jego prace.

wykonanie strony - kadames         Copyrights (C) 2007